Co robimy?

Consulting & Engineering

Kompleksowy zakres

zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kim są nasi klienci

Jak to robimy?

zamów analizę

Oferujemy Consulting & Engineering

w zakresie kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawcy

Nasi rzeczoznawcy są zaangażowani na każdym etapie realizacji inwestycji współpracując z zespołem projektowym Zapewniają spójność opracowań i zgodność realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami. Wykonują operaty, opinie, ekspertyzy i oceny na potrzeby formalne. Biorą również udział  w audytach dokumentacji i obiektów obejmujących cały zakres zagadnień ppoż., w tym także dotyczących składowisk odpadów i problematyki ich zabezpieczeń.

Projekty

Opracowujemy projekty na każdym etapie inwestycji – od wstępnej koncepcji i założeń instalacji ochrony ppoż. w zakresie biernej i aktywnej ochrony, poprzez projekty budowlane wraz z opracowaniami dotyczącymi oceny ryzyka zagrożenia wybuchem i opracowanie operatu pożarowego do projektu budowlanego – aż do opracowania projektów wykonawczych wraz z wytycznymi dla innych zakresów towarzyszących oraz pełną dokumentacją obejmującą część projektową, opisy instalacji, jak również tabele z rodzajami i ilością urządzeń.

Nadzory

Wykonujemy nadzory na etapie wykonawczym instalacji – na bazie wcześniej opracowanych harmonogramów organizujemy i koordynujemy prace firm wykonawczych w celu dopilnowania jakości i terminów wykonania, co ułatwia i przyspiesza proces odbioru przez Klienta, organy państwowe czy instytucje branżowe jak VdS.

Audyty

Wykonujemy m.in. audyty obiektów i instalacji przeciwpożarowych w celu weryfikacji poziomu zagrożenia pożarowego istniejących obiektów i sprawdzenia ważności obowiązujących dokumentów. Po każdym audycie opracowujemy opinie w formie raportu obejmującego ocenę zgodności z przepisami oraz zalecenia w celu zapewnienia dla istniejących instalacji zgodności ze współczesnymi normami np. NFPA lub VdS oraz wymaganiami towarzystw ubezpieczeniowych.

Co naswyróżnia?

Ochrona przeciwpożarowa wymaga działania na wielu płaszczyznach – formalnej i technicznej. Dodatkowo często niezbędne jest zastosowanie wytycznych koncernu i zaleceń towarzystw ubezpieczeniowych. Współpraca z naszym zespołem zapewnia kompleksowe wsparcie we wszystkich obszarach.

Nasi rzeczoznawcy i projektanci dbają o to aby działania, które podejmują na rzecz Klienta, spełniały wszystkie formalne wymagania, a zastosowane rozwiązania były optymalne i zgodne z wytycznymi i standardami wykonania.

Krótka analiza pozwala Klientowi poznać rzeczywisty stan zagrożeń, stan zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz skuteczność zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych.
Ten pierwszy krok jest realizowany nieodpłatnie. Pozwala zaproponować odpowiednie rozwiązania i formę współpracy.
Niezależnie od decyzji o podjęciu współpracy, Klient otrzymuje od nas wstępną analizę stanu faktycznego potrzeb jego przedsiębiorstwa.