Energetyka

Doradztwo

Analiza dokumentacji kontraktowej i przepisów, redagowanie opinii, przygotowanie argumentów merytorycznych czytaj więcej

proponujemy doradztwo techniczne i formalne w różnych aspektach dotyczących biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej

na każdym etapie jesteśmy gotowi pomóc w analizie sytuacji i w opracowaniu rozwiązań dla naszych Klientów

w zależności od potrzeb, reprezentujemy naszych Klientów lub asystujemy w sprawach spornych

Projektowanie

Opracowanie koncepcji i założeń instalacji ochrony przeciwpożarowej – opracowanie opisu instalacji oraz jej współdziałania z innymi instalacjami i urządzeniami czytaj więcej

opracowanie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmujące ochronę przeciwpożarową bierną i aktywną

w obiektach branży energetycznej zakres obejmuje również opracowanie oceny ryzyka zagrożenia wybuchem

opracowanie projektu wykonawczego, planów wykonawczych, opisu instalacji i listy urządzeń – opracowanie wytycznych dla innych zakresów towarzyszących, takich jak zakres budowlany dla pompowni, zakres elektryczny, monitoring instalacji

Nadzór

Prowadzimy nadzór, organizację i koordynację prac wykonawczych niezbędnych do realizacji projektów ppoż. „pod klucz” czytaj więcej

organizujemy i planujemy prace montażowe na obiekcie w celu osiągnięcia jakości i respektowania terminów realizacji

zapewniamy koordynację prac wszystkich zakresów ppoż. (detekcja, sterowanie, gaszenie) i koordynację zakresów powiązanych takich jak prace budowlane, zasilanie energetyczne urządzeń, budowa pompowni i zbiorników

oferujemy możliwość stałej współpracy z naszymi zespołami ekspertów na etapie realizacji obiektów i nadzorowania zadania inwestycyjnego w zakresie kontroli spełnienia wymagań zawartych w kontrakcie z Generalnym Wykonawcą oraz spełnienia wymagań zawartych w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony ppoż. i ochrony przeciwwybuchowej

w ramach współpracy oferujemy również aktywny udział w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej zadania inwestycyjnego i aktywny udział w przygotowaniu obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną oraz przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz Vds.

Krótka analiza pozwala Klientowi poznać stan rzeczywisty zagrożeń, stan zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz skuteczność zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych. Ten pierwszy krok jest realizowany nieodpłatnie. Pozwala zaproponować odpowiednie rozwiązania i formę współpracy. Niezależnie od decyzji o podjęciu współpracy, Klient otrzymuje od nas wstępną analizę stanu faktycznego potrzeb jego przedsiębiorstwa.