Budownictwo

Doradztwo

Analiza dokumentacji kontraktowej i przepisów, redagowanie opinii, przygotowanie argumentów merytorycznych czytaj więcej

proponujemy doradztwo techniczne i formalne w różnych aspektach dotyczących biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej

w zależności od potrzeb, reprezentujemy naszych Klientów lub asystujemy w sprawach spornych

Projektowanie

Opracowanie koncepcji i założeń instalacji ochrony przeciwpożarowej – opracowanie opisu instalacji oraz jej współdziałania z innymi instalacjami i urządzeniami czytaj więcej

opracowanie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmujące ochronę przeciwpożarową bierną i aktywną

opracowanie projektu wykonawczego, planów wykonawczych, opisu instalacji i listy urządzeń – opracowanie wytycznych dla innych zakresów towarzyszących, takich jak zakres budowlany dla pompowni, zakres elektryczny, monitoring instalacji

Nadzór

Koordynacja prac montażowych międzybranżowych w zakresie ppoż. oraz zakresów powiązanych czytaj więcej

organizujemy i planujemy prace montażowe na budowie w celu osiągnięcia jakości i respektowania terminów realizacji

zapewniamy także koordynację prac wszystkich zakresów ppoż. (detekcja, sterowanie, gaszenie) i koordynację zakresów powiązanych takich jak prace budowlane, zasilanie energetyczne urządzeń, budowa pompowni i zbiorników

Krótka analiza pozwala Klientowi poznać stan rzeczywisty zagrożeń, stan zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz skuteczność zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych. Ten pierwszy krok jest realizowany nieodpłatnie. Pozwala zaproponować odpowiednie rozwiązania i formę współpracy. Niezależnie od decyzji o podjęciu współpracy, Klient otrzymuje od nas wstępną analizę stanu faktycznego potrzeb jego przedsiębiorstwa.