Referencje

Ponad 25 lat doświadczenia

– Andre Daniel - zarządzał przez wiele lat firmą wykonawczą, ma na swoim koncie realizację „pod klucz” ponad 100 projektów (w Polsce i za granicą) w zakresie projektowania i realizacji systemów ochrony przeciwpożarowej czytaj więcej

zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w doradztwie dla największych firm w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, przy wsparciu stałego i doświadczonego zespołu rzeczoznawców i projektantów

Przemysł

- dla jednego z największych producentów papieru w Polsce wykonaliśmy kompleksowe opracowanie koncepcji zabezpieczenia ppoż. obejmujące systemy wykrywania i gaszenia pożaru czytaj więcej

świadomość zagrożeń po stronie klienta zaowocowała współpracą mającą na celu zabezpieczenie procesu produkcji i składowanych produktów, które stanowią największe zagrożenie pożarowe w tego rodzaju działalności. Tym samym zostało zminimalizowane ryzyko strat i przestojów produkcji

Energetyka

– dla jednej z  największych elektrowni w Polsce w zakresie stałej współpracy wykonywaliśmy analizy i opiniowanie dokumentacji projektów budowlanych, w tym dokumentacji wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczych   czytaj więcej

w zakresie spełnienia wymagań zawartych w kontrakcie z Generalnym Wykonawcą oraz spełnienia wymagań zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwwybuchowej oraz spełnienia wymagań zawartych w przywołanych w kontrakcie wytycznych i standardach projektowych

ponadto na etapie realizacji obiektów i instalacji świadczyliśmy stałe doradztwo techniczne w celu weryfikowania i uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opiniowaliśmy merytorycznie wnioski w zakresie rozwiązań zamiennych

Krótka analiza pozwala Klientowi poznać stan rzeczywisty zagrożeń, stan zgodności dokumentacji
z obowiązującymi przepisami oraz skuteczność zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych.

Ten pierwszy krok jest realizowany nieodpłatnie.

Pozwala zaproponować odpowiednie rozwiązania i formę współpracy.

Niezależnie od decyzji o podjęciu współpracy,
Klient otrzymuje od nas wstępną analizę stanu faktycznego potrzeb jego przedsiębiorstwa.